Аюулгүй байдлын хяналт

Нүхт Тур Катеринг компани нь Монгол улсын Иргэний нисэхийн Ерөнхий газраас 2007 онд баталсан  Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаандаа мөрдлөгө болгох ажлын хүрээнд нилээд олон арга хэмжээ ажиллаж байна.  

Security


Манай Катеринг төвд  Буянт-Ухаа гаалийн  газрын  байцаагч 24 цагаар  камерын хяналтаар хоол үйлдвэрлэлийн бүхий л үе шатыг /бэлтгэл, савлалт боолт, боловсруулах, тээвэрлэх, ачих,буулгах/ хянаж аюулгүй байдлыг ханган ажилдаг. 

Мөн Чингис Хаан нисэх буудлын Аюулгүй байдал хамгаалалтын албаны шалгагч нар нь хоол үйлдвэрлэх явц, хоол хүнсний хангалтыг  Катерингийн зориулалтын ачааны машинд ачиж  буулгах   явцад гадны хууль бус зүйлс орохоос сэргийлж  биечлэн  шалгаж баталгаажуулан автомашиныг лацдан аюулгүй байдлыг ханган ажилдаг.  

Бид Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагаас /ИКАО/ 2010 оны 11-р сарын 11-нээс 18-ны өдрүүдэд хийсэн аюулгүй байдлын аудит шалгалтанд амжилттай шалгагдаж тус олон улсын байгууллагаас өндөр үнэлгээ авсан билээ. 


Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах    
This text will be replaced